Opraven byl vnější plášť a vnitřek kostela s ojedinělými novorománskými freskami, na kterých pracoval čas a nepřízeň počasí. Citlivě provedeny byly v rámci revitalizace kostela i drobné vnitřní úpravy, zvyšující pohodlí věřících a návštěvníků této sakrální památky. Znovuotevření kostela, které je stanoveno na 20. listopad letošního roku, je vhodnou příležitostí k připomenutí historie této památky, která je nedílně spjata s dějinami obce. Proto byla v galerii Netopýr připravena výstava nazvaná Žihobecký kostel v proměnách času.

„Na výstavě chceme připomenout nejen minulost kostela, ale zpřístupnit veřejnosti i to, co bylo dosud očím jeho návštěvníků skryto. Kromě úryvků ze záznamů farní kroniky tu budou vystaveny obrazy a různé liturgické předměty – misál, kancionály, antipendia, baldachýn, prapor z procesí a další předměty,“ popisuje výstavu majitelka galerie Lenka Froulíková.

Výstava v žihobecké galerii Netopýr bude otevřena již tuto sobotu 9. října ve 14 hodin.

„Výstava provede návštěvníky symbolicky časem, který uplynul od založení kostela do dnešní doby. Možná však připomene i těm, kdo v obci žijí či ji a její okolí dobře znají, že mnohé, právě pro svou každodenní blízkost, bývá zrakům skryto. Žihobecký kostel, tato vznosná a majestátní stavba, působivě zasazená do šumavského krajinného prostředí, si v právě probíhajícím roce 2010 soustředěný pohled všech plně zaslouží. Prohlídka kostela spojená s návštěvou galerijní výstavy je pak jedinečnou možností poznat dochované historické prameny a hmotné památky, vztahující se k této církevní stavbě,“ pokračuje Froulíková.

Výstava Žihobecký kostel v proměnách času v galerii Netopýr bude otevřena každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Potrvá do 15. června 2011.