„Ke kronice jsem se dostala náhodou. K historii Strašína mám hodně blízko, protože moje prababička byla ve Strašíně porodní bábou a odrodila snad tři čtvrtě vsi. Když jsme se zde s manželem usadili, zdejší krajina, historie i lidé nad vším vyhráli,“ říká Jiřina Helíšková.

„Kroniku píši jednou za rok, ale během roku si dělám zápisy a poznámky o veškerém životě v obci, jelikož vydávám i obecní zpravodaj, který se do rukou obyvatel Strašína dostává jednou za tři měsíce,“ pokračuje kronikářka.

„Moc mě baví listovat starými zápisy, kronikami a knihami. Ráda pak naši současnou kroniku doplňuji o různé povídky a střípky z historie, které se mi podaří někde nalézt nebo získat. Kroniku ve Strašíně píšeme ručně, i když by psaná na počítači určitě byla jednodušší a rychlejší. Je mi ale líto nedopsat tu krásnou velikou knihu kterou máme,“ dodává Helíšková.

První kronika ve Strašíně pochází z období kolem roku 1927. Od té doby se vede pravidelně až do dnešních dnů.

„Zároveň vedu ve Strašíně i obecní knihovnu. Čtenářů máme sice zapsáno mnoho, ale lidé si půjčovat knihy nechodí. Nejvěrnější čtenářkou je paní Anna Řáhová. Když už se nějaká kniha půjčí, jde o různé románky, beletrie, šumavské povídky či o knihy Klostermanna. Přesto se snažíme knihy pravidelně obměňovat,“ dodala Helíšková.