Pane starosto, co se v Hejné povedlo?

Když jsme se spolu bavili naposledy, říkal jsem, že nutně potřebujeme opravit kancelář a knihovnu obecního úřadu. A to se nám povedlo. Díky tomu, že na opravě pracoval náš zaměstnanec, nebyla drahá. A musím říct, a vidět to může každý, kdo k nám přijde, že se povedla. V budově byly velmi špatné podlahy, ty jsou vyměněny, jsou hotové vnitřní konstrukce a úřad, ve kterém sídlí i knihovna, je na pohled příjemná místnost. Oprava nás stála 200 tisíc korun. Pouze plat pracovníka byl s přispěním úřadu práce. My podporu úřadu využíváme již dlouho. Máme s tím velmi dobré zkušenosti.

To ale není všechno. Co se podařilo dalšího, jaké máte plány?

Investovali jsme 600 tisíc korun, z toho nám 200 tisíc přispěl krajský úřad, a opravili jsme bývalou hasičskou zbrojnici. Dnes je v ní garáž, kde je uložena avie a bude v ní sklad kulis pro divadelní spolek. Ten sice prozatím nemáme, ale pracujeme na tom.

Uspěli jsme se žádostí o dotaci na pořízení traktoru se zametačem. Dostali jsme na něj 85 procent dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Dotace měla být původně 90 procent, ale jelikož chceme traktor využívat i jinak, než jako nosič zametače, museli jsme pět procent oželet. Plánů máme ale více. Nutně potřebujeme zrekonstruovat koryto potoka, který nám protéká obcí a kde se nám již bortí kamenné stěny. Potok chceme vyčistit a kamenné stěny zpevnit. Třetina toku potoka ale teče v podzemí, kde nevíme, jaká je situace. Budeme muset provést nějaké sondy, abychom zjistili stav, a mohli se podle toho zařídit. Kolik nás bude tato oprava stát, ještě nevíme. Na rozpočtu a projektu se bude teprve pracovat. Problém je, že jsme už měli začít. Byla firma, která vyhrála zakázku, ale v podstatě nezačala pracovat. Jsme domluveni, že koryto ze třicátých let začnou brigádně opravovat naši dobrovolní hasiči. Chceme v obci zprovoznit také moderní bezdrátový rozhlas.

Obec Hejná se nachází nedaleko Horažďovic. Ke dni 1. 1. 2014 zde žilo 176 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045. Mezi pamětihodnosti v obci patří kostel svatého Jakuba a Filipa, kaplička, archeologické naleziště Rýžoviště sejpy a přírodní rezervace Pučanka.

Co vás aktuálně trápí?

V obci máme už několik let také projekt na čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Teď je snahou našeho zastupitelstva tento projekt oprášit a zkusit požádat o dotaci na jeho realizaci. Obyvatelé Hejné nyní řeší vypouštění odpadních vod tak, že mají jímky na vyvážení nebo vlastní domovní čistírny odpadních vod. Rozpočet na čistírnu a kanalizaci je kolem 50 milionů korun. Kanalizace se však vzdát nechceme.

Prý máte zájem o získání kostela do majetku obce?

Jednáme s církví o převodu kostela sv. Jakuba a Filipa v Hejné do majetku obce. Věříme, že se nám tento záměr podaří dotáhnout do konce. Pro církev je kostel bezcenný, mnoho věřících zde není a do kostela jich příliš nechodí. Pro nás je to ale kus naší historie a významná památka. Je však ve špatném stavu. I když není zatím v majetku obce, snažíme se investovat do nejnutnějších oprav. Vybavení je ale kompletně napadené červotočem. Církev se o svůj majetek už dlouho nestará a nám to vadí. Momentálně máme kostel v bezplatném pronájmu. Máme však trvalý zájem o bezplatný převod. Ke kostelu patří budova márnice, tu jsme nedávno opravili.

Jak jste na tom se spolkovým životem?

Spolkový život v naší obci leží na bedrech sboru dobrovolných hasičů a hasičského sportovního týmu. Máme zde také mysliveckou organizaci, která pracuje společně s Velkými Hydčicemi. Snažíme se tyto spolky podporovat. Obec jim nejenže přispívá na činnost, ale dává jim možnost vydělat si při různých brigádách v lese a při udržovacích pracích v obci. Máme totiž 100 hektarů obecních lesů. Pak tu máme hodně aktivní ženy, které chodí pravidelně zpívat a vystupují na našich kulturních akcích. Hejná žije hodně bohatým kulturním životem. Pořád se u nás něco děje. Jen nám chybí prostory pro různá setkávání se. Společenský sál v budově úřadu je jediným místem v obci, kde můžeme něco dělat. Je však malý. V nové hasičské zbrojnici je společenská místnost pro 20 lidí, ale my tu pořádáme akce, zábavy či besídky, kam přijde 60 až 70 lidí. V obci je ještě stará hospoda se sálem. Ta je však v soukromém vlastnictví. Její majitel ji postupně opravuje, což potrvá ještě minimálně rok. Pak bude v obci další místo pro setkávání se našich občanů. Obec podporuje také včelaře.