„Moc nás to mrzí. Pro bezpečnost Železnorudska je nová a špičková hasičská zbrojnice velká věc. Chtěli jsme poděkovat všem, kteří se na výstavbě i jejím financování podíleli, ale hlavně jsme chtěli vzdát slavnostní hold profesionálním i dobrovolným hasičům, kteří 365 dnů v roce slouží nám všem, zachraňují naše životy, zdraví i majetek. Za to si zaslouží obdiv a poděkování všech,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola. Zároveň zdůraznil, že se slavnostní otevření uskuteční hned, jak to situace umožní.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice byla financována z velké části z Integrovaného regionálního operačního programu, a to částkou 33 milionů korun. Na financování se podílelo město přibližně 15 miliony korun, ale rovněž Ministerstvo vnitra a Plzeňský kraj sedmi miliony korun. Celkový rozpočet byl necelých 55 milionů korun. „Celý projekt obsahoval komplexní rekonstrukci stávající budovy hasičské zbrojnice a přístavbu objemově podobné budovy k rekonstruované stávající budově. Výstavbou nových prostor vzniklo nezbytné a potřebné zázemí pro jednotku požární ochrany města Železná Ruda, ale také pro společnou jednotku města a jednotku profesionálních hasičů. Vznikem společné jednotky došlo k výraznému zkrácení dojezdových časů, a tedy k urychlení řešení krizových situací,“ vysvětlil místostarosta Petr Najman.

Původní hasičská zbrojnice byla stavěna v 70. letech minulého století a bylo zde poměrně dost místa pro tehdejší techniku, ale chybělo zázemí pro hasiče, sprchy, šatna i klubovna byla v garáži a na chodbě. „Tehdy bylo několik zásahů za rok a stačilo to, ale s nárůstem činnosti, kterou hasiči vykonávají, narostl i počet techniky a výjezdů naší dobrovolné jednotky, který byl i přes 120 za rok. K tomu zde předloni vznikla profesionální stanice HZS a bylo zapotřebí vytvořit důstojné zázemí. V loňském roce zde vyjížděli k již téměř 200 událostem“ řekl druhý místostarosta a zároveň hasič Filip Brož.

Historie a současnost

(sepsal Filip Brož)

Původní hasičská zbrojnice byla postavena v 70.letech minulého století. Čítala tři garážová stání, nad kterými byly dva městské byty a věž na sušení hadic. To bylo odpovídající své době a počtu několika výjezdů za rok. Postupně se rozrůstalo spektrum a počet událostí, ke kterým se vyjíždělo, a tak byla dostavěna další garáž, sklady a dílna. Nicméně i nadále zde chybělo jakékoliv zázemí pro hasiče. Žádná klubovna, žádné sprchy, šatna se zásahovými obleky byla na chodbě. Po roce 2000 začala evoluce. Investicemi města a postupnou obměnou techniky se jednotka dostala na velmi dobrou úroveň, nicméně po celou dobu bylo zázemí téměř stále stejné, jen vznikla menší klubovna z jedné garáže. V letech 2015 - 2017 JSDH zasahovala v průměru u 120 událostí za rok a byla tak nejvytíženější v kraji. S ubývajícím počtem členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Železná Ruda, ale hlavně s narůstajícím počtem událostí, vyvstala potřeba zajistit zde dostupnost požární ochrany. Skrz rozlehlý hasební obvod ležící v horské oblasti vede mezinárodní silnice I. třídy a celá oblast se nachází u státní hranice s Německem a částečně i v Národním parku Šumava. Nejbližší stanice HZS (P1) je vzdálena 33 km v Sušici, další pak 40 km v Klatovech (C1) – obojí cestou sem do kopce a v zimě do zimních horských podmínek. Podobné je to i s nejbližšími JSDH vzdálenými 15 - 20km. I díky právě přiznané dotaci a jistotě, že bude zbrojnice zrekonstruována a dostavěna, bylo rozhodnuto o vzniku stanice HZS, prozatím kategorie P0 – společná s JSDH. 1.1.2018 zde tedy vznikla stanice HZS ve velmi spartánských podmínkách (pro zajímavost - nejvýše položená stanice v ČR). V minulém roce zasahovala jednotka HZS již u téměř 200 událostí a jedná se o povýšení na kategorii P1. Nadále zde dochází k poměrně rozsáhlé výstavbě bytových domů, připravuje se například domov pro seniory nebo nový lyžařský areál.

Stavba

(sepsal Filip Brož)

Samotná rekonstrukce a dostavba začala symbolickým poklepáním na základní kámen 18.3.2019. Ihned poté následovala demolice dříve přistavované garáže a skladů, které byly nahrazeny zcela novou budovou. Ta je vestavěna mezi starou zbrojnici a budou Zdravotnické záchranné služby, podle které byla zvolena barevná kombinace nové fasády. V přízemí jsou tři výjezdová stání, myčka vozidel, montážní jáma, dílna, sklady a „špinavá šatna“ – na zásahové obleky. Samozřejmostí v garážích je odsávání výfukových zplodin z automobilů, doplňování jejich vzduchu a dobíjení pomocí Rettboxů, dálkové otevírání vrat, či rozsvícení budovy v případě vyhlášení poplachu. V mezipatře byly vybudovány 2 sklady a strojovna vzduchotechniky s rekuperací. Ve 2.NP je společné zázemí HZS a JSDH – šatny, sprchy, sociální zařízení, denní místnost, kanceláře velitelů a ložnice. Ve 3.NP se nachází kancelář SDH, sklady, krizová místnost se zázemím a posilovnou. Další fyzickou přípravu mohou hasiči vykonávat na multifunkčním sportovním hřišti, přímo přes ulici, u základní školy. Při dostavbě nové části bylo zároveň započato s rekonstrukcí starých garáží. JSDH s HZS byly tou dobou vystěhováni do přistavěných kontejnerů, dočasné garáže a městského bytu. Během toho byla samozřejmě akceschopnost jednotek zachována. Byly provedeny kompletně nové interiéry a podlahy garáží, zateplena stará budova, vyměněna střecha, doplněna veškerá technologie, vyměněny staré rozvody energií a došlo k propojení s budovou novou. Rekonstrukcí prošla také kotelna a věž pro sušení hadic. Celý objekt je nyní také zálohován pro případ výpadku elektrického proudu – což je zde v horách poměrně běžná věc. Nainstalován byl výkonný dieselagregát, který se samočinně spustí při výpadku elektřiny. Nechybí ani moderní zabezpečení objektu, včetně kamerového systému. Rekonstrukcí prošla i plocha okolo a před budovou hasičárny, kde byl položen nový asfaltový povrch. Kvůli pandemii a problémům s příjmem financí pro město, muselo být upuštěno od realizace několika dalších, dodatečně plánovaných, zlepšení nad rámec projektu – lezecká stěna, přístřešek na automobily, věž pro výcvik a sušení hadic a další drobnosti, které jak věříme, budou realizovány dodatečně. I přes problémy s projektem si stavební firma poradila se stavbou velmi dobře a vycházela vstříc průběžným požadavkům hasičů, kteří si díky své přítomnosti stavbu hlídali de facto denně. Touto významnou stavbou a rekonstrukcí vzniklo zázemí hodné dnešní doby. Hasiči neposkytují pomoc pouze místním obyvatelům, ale vzhledem k tomu, že je Železnorudsko nejvýznamnější turistickou oblastí západní Šumavy, zajišťují bezpečnost také stovkám tisíc turistů během letní a zimní sezony.