O víkendu se do této obce nedaleko Klatov sjely desítky hasičů z celého okresu, aby hasiči nejen oslavili výročí, které si zde letos připomínají, ale také proto, aby vzdali hold patronu hasičů svatému Floriánovi v rámci celookresních oslav .

Po slavnostní schůzi v kulturním domě mohli diváci obdivovat nejen historickou techniku, hasičské kroje i ozdobné prapory při slavnostním nástupu všech účastníků oslav na návsi před pomníkem padlým, kam položili věnec k poctě místních občanů, padlých ve světové válce.

Následoval průvod hasičů do místního kostela, kde bylo připraveno slavnostní svěcení 24 hasičských praporů.

Poprvé v historii byl posvěcen také prapor dolanských hasičů, kteří si ho pořídili právě u příležitosti letošních oslav. V Dolanech se vyhrávalo a na hřišti jste mohli celé odpoledne sledovat nejrůznější ukázky hasičských i záchranářských technik.

„Představili se mladí hasiči, byly tu ukázky profesionálů. Návštěvníci i hasiči mohli obdivovat historickou ruční stříkačku i ukázky práce s parní stříkačkou, kterou přivezli hasiči z Klatov,“ popisuje průběh akce jednatel sboru Karel Voráček.

„Byla to paráda. Ještě nikdy jsem podobnou akci s tolika poctami a nástupy neviděla. Přijeli jsme se podívat z Klatov. Chtěla jsem si s vnuky zpříjemnit sobotní odpoledne. Opravdu klobouk dolů před všemi, kteří oslavy v Dolanech organizovali,“ popisuje své zážitky Jarmila Kučerová.

„Náš sbor má v letošním roce 88 členů a z toho 11 mladých hasičů,“ říká Karel Voráček, který je jednatelem sboru již 37 let.

„Myslím si, že je pořád důležité, mít v obci hasiče. Dřív se věnovali hlavně hašení, dnes patří mezi nepostradatelnou organizaci, která se podílí v obci na většině kulturních akíc,“ řekl Voráček.