„Tehdy byl starostou sboru zvolen rolník Václav Červený, velitelem se stal Vojtěch Suk a podvelitelem Josef Terš. Největší podíl na založení sboru měl ale právě Vojtěch Suk. Ten přizval do Týnce nadšeného průkopníka hasičské myšlenky faráře a jednatele sboru dobrovolných hasičů v Čachrově Františka Blahovce, který přítomným sdělil důvody pro založení sboru,“ říká současná starostka hasičského sboru v Týnci u Klatov Vlasta Kučerová.

V současné době má sbor v Týnci 56 členů. „Naše základna je sice už starší, ale máme dostatek dětí a mládeže. Máme 10 dětí, 12 žen a 34 mužů,“ pokračuje Kučerová.

„Máme družstvo mužů. To bylo omlazeno. Chlapy čtyřicátníky vystřídal náš dorost. Malé děti se účastní soutěže Plamen. Letos skončily na 29. místě z 52 družstev. Snažíme se s nimi jezdit po všech soutěžích na okrese. Mohu s klidem říci, že mládež nás drží,“ pokračuje Kučerová.

„Co se techniky týče, náš sbor má jednu svoji hasičskou stříkačku PPS 12 a jednu stříkačku stejného typu má i obec. Vlastníme také svoji avii. Zázemí pro naší činnost máme v hasičské zbrojnici, kde se scházejí jak děti, tak dospělí,“ říká starostka hasičů.

Týnec díky hasičům žije bohatým kulturním životem. V obci se díky nim pořádá hasičský ples, dětský karneval, májový průvod, stavění i dražení májky
Hasiči si v Týnci vybudovali také své hasičské cvičiště, kde se připravují družstva na soutěže.

„Využíváme jak obecní hřiště, tak máme vlastní areál, kde pravidelně trénujeme,“ doplnila Kučerová.