Součástí akce byl úklid a úprava okolí tamní kapličky, jemuž se věnovala „něžná“ část členstva - ženy hasičkya sběr železného šrotu, jehož se úspěšně zhostili hasiči-muži. Následovalo opékání buřtů u příležitosti pálení čarodějnic. „Z večerní akce měly radost především děti, po jejichž odchodu do „hajan“ se sešlo u dvou kytar a svým zpěvem přispělo ke krásné náladě téměř třicet spokojených účastníků. Ti skalní ze spokojených aktérů se rozcházeli do svých domovů za ranního kuropění. Největší odměnou pro organizátory byla rozzářená očka dětí a spokojenost všech účastníků,“ informoval Václav Špičák, velitel okrsku č. 3 – Zavlekov.