Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Postupně sbor sídlil v několika budovách a teprve v roce 1955 byla vystavěna zcela nová hasičská zbrojnice. Ta byla využívaná až do roku 2007, kdy byl dokončen nový objekt hasičské zbrojnice. Tam našel sbor odpovídající zázemí a prostory pro činnost výjezdové jednotky. Ta má v současné době 17 členů. Vybavení se měnilo s časem, a to od tažené motorové stříkačky až po současnost. Postupně docházelo k vybavování technickými prostředky. „V posledních letech se díky pochopení zastupitelů a vedení obce podařilo zmodernizovat cisternou automobilovou stříkačku nákladem cca 4,5 milionu korun. V roce 2020 se podařilo zakoupit zcela nové dopravního vozidla VW Transportér, které umožnilo nahradit více jako 40 let starou hasičskou Avii. Zde je nutno podotknout, že toto by nebylo možné bez dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra a Plzeňským krajem,“ uvedl velitel jednotky Petr Papoušek.

Ilustrační foto.
Lokalita pro úložiště je rozšířena o další obce. Panují obavy ze zrušení vsí

Členové sboru jsou také aktivní v rámci společenského života v obci. Pravidelně se podílí na organizování vánočních trhů, divadelních představení, soutěží mladých hasičů a mnoho dalšího. Soutěžní družstvo aktivně soutěží v Pošumavské hasičské lize a manželé Lobodášovi věnují spoustu času vedení kolektivu mladých hasičů. „Bohužel v souvislosti s pandemií byla tato činnost výrazně omezena a všichni doufáme, že se podaří tuto činnost brzy obnovit. Díky patří všem členům i příznivcům sboru, kteří se podíleli a podílí na činnosti sboru, všem členům jednotky, kteří bez ohledu na denní dobu či počasí vyjíždějí na zásahy v obci i v celém jejím hasebním obvodu. Poděkování patří také sponzorům,“ dodal Papoušek.