„Jako každý rok jsme udělali den otevřených dveří na centrální hasičské stanici. Program byl připraven od rána do odpoledne. Uvítali jsme veškerou veřejnost, přišli se podívat nejen dětičky ze škol a školek, ale i dospělí. Otevřeny byly veškeré prostory hasičské zbrojnice, takže si lidé mohli prohlédnout vozidla i techniku. Součástí byly také stánky na preventivně-výchovnou činnost a kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet hašení vodou, slaňování a nechyběly ukázky vyprošťování zraněných osob při autonehodě,“ uvedl ředitel hasičského územního odboru Klatovy Aleš Bucifal.

Děti měly velký zájem o ukázky vyprošťování, ale bavilo je také se nechat svézt na laně jako při evakuaci. Velmi oblíbené bylo i seznamování s technikou či malování na obličej.

Zdroj: Daniela Loudová