Pravidelně se zúčastňuje okrskových soutěží a k těmto příležitostem hasiči sestavují družstva mužů, žen, dětí i veteránů,” říká zastupitel obce Václav Ladman.

Hasičský sbor byl v obci založen v roce 1905. Starostou byl tehdy zvolen řídící učitel ve Slatině Antonín Češka. Obecní zastupitelstvo tuto činnost podpořilo a zakoupilo od firmy Smekal v Praze novou ruční čtyřkolovou potažní stříkačku a 80 metrů hadic se vším příslušenstvím. V roce 1907 bylo postaveno nové hasičské skladiště, které stále slouží jako hasičská zbrojnice. Do dnešní podoby byla upravena v roce 2009.

„Sbor byl činný nejen v oblasti hasičství, ale staral se vždy také o kulturu vesnice. V minulosti sbor založil například hasičskou knihovnu, do které věnoval několik svých děl i spisovatel Alois Jirásek i s autogramem. Bohužel knihovna ani knihy se do dnešní doby nedochovaly. V obci působil pod hasiči i ochotnický spolek, který uspořádal desítky úspěšných divadelních her. Organizovaly se i plesy a další akce. V roce 1934 se stal slatinský sbor prvním v okolí, který vlastnil motorovou stříkačku. Ta je do dnešního dne plně funkční a je chloubou slatinských hasičů,” doplnil informace o hasičském sboru ve Slatině Ladman.