Chanovice

Sbor dobrovolných hasičů v Chanovicích byl založen roku 1889. Od těch dob patří tato organizace k nejstarším a nejaktivnějším organizacím v Chanovicích. „Náš sbor má 60 členů. Máme jak mladé hasiče, tak ty zasloužilé. Pochlubit se můžeme jedním družstvem mužů, které se pravidelně účastní hasičských soutěží,“ říká starosta sboru Václav Šmat.

Ke své činnosti mají hasiči k dispozici požární stříkačku a přívěsové vozidlo. To je však majetkem obce. „Pochlubit se můžeme i historickou stříkačkou z roku 1936, kterou se stále snažíme udržovat v provozuschopném stavu,“ pokračuje Šmat, který je ve sboru od roku 1964.
„Dnešní hasiči mají ty samé problémy jako naši předchůdci. To se dozvídáme například z hasičských kronik. V minulosti se hasiči také potýkali s nedostatkem členů, s nedostatkem peněz a nebo stejně jako v dnešní době snili o moderní hasičské technice. Historie se prostě opakuje,“ vzpomíná starosta hasičů.

Defurovy Lažany

V Defurových Lažanech letos v květnu oslaví sbor dobrovolných hasičů 110 let. „Máme 67 členů. V tomto počtu je 14 žen, 12 mladých hasičů a 41 mužů. Od roku 1997 se věnujeme práci s mladými hasiči, kteří se účastní mimo jiné i okresní soutěže hry Plamen,“ říká hospodář SDH Defurovy Lažany Pavel Hlaváč, který družstvo mladých hasičů vede společně s Josefem Šrámkem starším. „Dnes je už jiná doba. V družstvu už nejsou jen děti z naší obce. Tolik jich už nemáme. Proto docházejí i děti z okolních obcí. Náš sbor se o mládež stará dobře a oni nám to oplácejí dobrými výsledky,“ dodal Hlaváč. Od roku 1997 měli v Defurových Lažanech i družstvo žen, které dosahovalo dobrých úspěchů. Dnes se hasičky věnují práci při organizování společenských akcích a soutěží. „Jeden čas jsme měli i dvě družstva mužů. Dnes máme sice jen jedno, ale snažíme se jezdit pravidelně na různé soutěže a oslavy okolních sborů. Během roku udržujeme hasičskou techniku a také se podílíme na kultuře v obci. Společenský rok u nás začíná v dubnu stavěním máje, děti chodí na pomlázku o Velikonocích. Pak to pokračuje poutí, naším hasičským memoriálem Ladislava Duchoně, nohejbalovým turnajem a řadou dalších akcí,“ pokračuje hasičský hospodář.

Zajímavostí v Defurových Lažanech je, že sbor má 67 členů a počet obyvatel v obci je přitom pouze 61.