Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace v celkové výši 51 282 Kč (z toho dostanou Sobětice 18 354 Kč, Dehtín 1872 Kč, Tupadly 1872 Kč, Habartice 10 779 Kč, Točník 1872 Kč, Štěpánovice 14 661 Kč a Střeziměř 1872 Kč). Předpokládané celkové náklady akce činí 106 314 Kč, zbylých zhruba 55 tisíc korun uhradí město. Příspěvek je určen na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy (lékárnička, pracovní a zásahové rukavice, přilby, pláštěnky), projekt bude uskutečněn nejpozději do letošního prosince.