„Jednotka podnikových hasičů NP Šumava vytvořila postupně sdružené jednotky společně s obcemi uvnitř parku, které dosud neměly buď žádnou jednotku sboru dobrovolných hasičů, nebo byla nefunkční. V letech 2016 a 2017 správa podepsala smlouvu o sdružení jednotek s obcemi Prášily a Modrava, v tomto měsíci s obcí Stožec,“ uvedl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

DOPLŇUJÍ SE

Sdružené jednotky se mohou vzájemně doplňovat a využívat společně techniku správy parku pro cvičení, školení i pro zásahy, kterých bývá každoročně kolem 120. Všechny tři sdružené jednotky mají společného velitele, Petra Šraila, který vede hasičskou jednotku NPŠ od jejího vzniku v roce 2009. „Věřím, že sdružené jednotky přinesou všem hlavně výhody. Správa i obce tak mají zajištěnu zákonnou požární ochranu profesionální technikou a společně máme i nadstandardní počet hasičů. Díky spojením mají totiž jednotky celkem 83 členů,“ vyzdvihl Šrail.

Ve výbavě šumavských hasičů nechybí tři cisternové stříkačky, terénní vozidla, terénní čtyřkolky nebo pásové vozidlo pro potřeby zásahů v těžkém, málo únosném terénu.

ZBROJNICE V PRÁŠILECH

Správa parku také postupně naplňuje potřebu hasičských zbrojnic. „Ve Stožci již nová požární zbrojnice stojí. V Prášilech byly z rozpočtu Správy NP Šumava uzpůsobeny provizorní prostory, ale v letošním roce se začne s přípravami stavby moderní základny pro integrovaný záchranný systém, s jejíž stavbou finančně pomůže také ministerstvo životního prostředí. Na Modravě se zavázala k výstavbě zázemí pro hasiče a jejich techniku sama obec,“ doplnil Dvořák.

Podle ředitele parku jsou sdružené jednotky pozitivní ukázkou spolupráce správy parku s šumavskými obcemi v běžném životě. „Pokud vím, nikde jinde v Česku taková forma spolupráce neexistuje, což dokazuje, že Správa Národního parku Šumava se vždy cítila a stále cítí být obcím partnerem a ne tím, kdo se je snaží pouze omezovat,“ podotkl Hubený.

Sdružené hasičské jednotky parku a obcí letos čeká řada školení a cvičení i v rámci integrovaného záchranného systému. Opět se uskuteční také tradiční přehlídka techniky a činnosti integrovaného záchranného systému „Bezpečná Šumava“, jejíž součásti budou odborné semináře, školení a také cvičení, kterého se účastní i letecká záchranná služba z Plzně. Akce se bude konat na Slunečné u Prášil 22. září.

Ilustrační foto.
Soud dal za pravdu obcím z Březového potoka