Kvůli nízkému počtu žáků ve škole se město rozhodlo, že zruší druhý stupeň. V uplynulém školním roce tam chodilo 44 dětí, deset z nich odcházelo jinam z devátých tříd. Důvodem byly i vysoké finanční náklady. Potřeba bylo najít i nového ředitele školy. „V červenci se uskutečnilo výběrové řízení, do kterého se přihlásili dva uchazeči. V současné době máme jmenovanou paní ředitelku Olgu Kašíkovou, která se připravuje na nový školní rok,“ uvedl starosta Hartmanic Pavel Valdman.

Dle jeho slov bude ve škole zavedena jednotřídka s maximálním počtem dětí deset. „Paní ředitelka má svoji vizi, jak vést školu, tak uvidíme, jak se bude dařit dále. Budeme se snažit školu dále podporovat, protože ji tady chceme udržet. Problém byl sehnat učitele pro první stupeň, což je asii jinde na školách,“ sdělil starosta.

Ve středu se konalo i setkání s rodiči a podle starosty vize ředitelky rodiče zaujala a projevili zájemo umístění dětí do hartmanické školy.

Nové vedení školy hledali v letošním roce také v Čachrově, kde k 2. lednu na svoji funkci rezignoval ředitel Petr Jansa. Což byl důsledek toho, že část rodičů chtěla, aby zůstal a našel nové učitele, další část požadovala opak. V současné době je ředitelkou školy Markéta Kotěšovcová.

Dětská hasičská soutěž v Lubech.
Na kýtě si pochutnali Myslovičtí