„Původně jsme mysleli, že půjdeme po trase původní, historické, Hadí stezky, tam nás však ochránci přírody kvůli výskytu tetřeva nepustili. Je velká škoda, že historické stezky nejsou obnovovány, nicméně doufáme, že to turistům částečně vynahradí naučné prvky, které jsou součástí stezky,“ řekl Deníku železnorudský starosta Michal Šnebergr. Celkové náklady byly zhruba půl milionu korun, s financováním pomohla městu dotace z programu přeshraniční spolupráce v rámci širšího projektu Mikroregionu Šumava západ „Putování srdcem Evropy bez hranic“.

Železnorudští pokračují i v budování dalších naučných stezek. „Do konce října by měla být hotovy repliky sklářské hutě v Alžbětíně na Sklářské stezce a železné hutě na kraji Špičáku na Železné stezce. Plánujeme také prodloužení stezky Utajená obrana železné opony až na nádraží v Alžbětíně, kde bude replika signální stěny s pozorovací věží,“ nastínil železnorudský místostarosta Milan Kříž.