Historie gymnázia je však mnohem starší. „Již v roce 1636 bylo v Klatovech založeno jezuitské gymnázium, které bylo roku 1780 přeloženo do jihočeského Písku. Dne 4. listopadu 1812 se podařilo gymnaziální tradici v Klatovech obnovit,“ uvedl ředitel gymnázia Václav Vogeltanz.

OSOBNOSTI

Za dlouhou dobu existence této školy usedlo do jejích lavic celá řada významných osobností z řad lékařů, vědců, právníků, pedagogů, techniků, ekonomů, umělců a dalších profesí. „Na jezuitském gymnáziu studovaly osobnosti jako Josef Dobrovský či nakladatel a novinář Václav Matěj Kramerius. Na současném gymnáziu pak například stavitel a mecenáš Josef Hlávka, lékař Josef Thomayer, zakladatel klatovského muzea a pozdější starosta Klatov Karel Hostaš, básníci a spisovatelé Rudolf Mayer, Karel Klostermann a Jaroslav Vrchlický, jehož jméno naše gymnázium nese od roku 1933,“ vyjmenoval ředitel.

Požár vánočních stromků a větví v Sušici.
Hasiči v Sušici vyjížděli k hořícím hromadám vánočních stromků

K dalším významným absolventům patří například zakladatel české právní vědy Antonín rytíř Randa, mineralog Karel Vrba, spoluzakladatel Mezinárodního olympijského výboru Jiří Guth-Jarkovský a celá řada dalších osobností.

OSLAVY

Celý rok 2022 je pro školu jubilejní a uskuteční se celá řada událostí. Vyjde poměrně rozsáhlý almanach, který se věnuje historii i současnosti gymnázia v mnoha aspektech. Od jarních měsíců bude v budově školy instalována výstava historických fotografií ze života školy, kterou si bude moci prohlédnout i široká veřejnost v rámci Dne otevřených dveří. „Věřím, že bývalí absolventi budou pořádat třídní srazy a zavítají se do školy podívat, co všechno se od jejich maturity změnilo. U příležitosti výročí budeme na konci školního roku pořádat sportovní den pro své studenty, dále pak hudební vystoupení studentů určené studentům, pedagogům i veřejnosti. Vyvrcholením oslav bude 4. listopadu slavnostní konference za účasti mnoha vzácných hostů, jejíž součástí bude slavnostní odhalení desky Jaroslava Vrchlického u hlavního vchodu,“ pozval ředitel a dodal: „Velké poděkování patří sponzorům, kteří se rozhodli akce školy při této příležitosti podpořit. Bez jejich podpory by se zmíněné oslavy konat nemohly. Oslavy také významně podpořil zřizovatel školy, kterým je Plzeňský kraj.

Ilustrační fotografie.
Areály na Šumavě se opět rozjíždí naplno, vydat se můžete i na běžky