S výsledky žáků byli spokojeni na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. „Ve všech třech typech studia jsme zaznamenali velmi dobré výsledky uchazečů, jak u didaktických testů z českého jazyka, tak z matematiky. Úroveň se dokonce jeví lepší než v předchozích letech, které byly ovlivněny obdobím distanční výuky,“ uvedl ředitel gymnázia Václav Vogeltanz.

Zájem o studium na gymnáziu byl velký a tak mnoho žáků bylo následně zklamaných. Na šestileté a osmileté studium byla totiž přijata jen zhruba třetina přihlášených uchazečů. U čtyřletého ještě není všem dnům konec. „U čtyřletého studia se projevil problém s novým systémem podávání přihlášek. Vyřizovali jsme již řadu telefonátů od rodičů, kteří se dotazovali, zda je ještě možná změna priority. Museli jsme odmítnout uchazeče s výbornými výsledky, protože byli přijati na školu s vyšší prioritou, o které si mysleli, že se na ni snáze dostanou. Přesto by však nyní preferovali gymnázium. Systém v minulých letech umožňoval uchazečům zvolit si prioritní školu až po oznámení výsledků,“ vysvětlil ředitel s tím, že ze zmiňovaného důvodu bude gymnázium vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení na čtyřleté studium. V tomto případě se již nekonají přijímací zkoušky, použijí se výsledky z prvního kola.

Rekonstrukce průtahu Železnou Rudou.
Centrum Železné Rudy je zcela rozkopané, začaly práce i na poslední části

Rekordní zájem zaznamenala Střední průmyslová škola strojní v Klatovech. „Na naši školu se do prvních ročníků dostalo celkem 151 žáků, což je rozhodně rekordní počet za posledních několik let,“ sdělil ředitel školy Bohumír Kopecký.

Na obory Ekonomika a podnikání, Strojírenství, Elektrotechnika bylo přijato 30 žáků, obor Mechanik opravář motorových vozidel 32 žáků, Strojní mechanik 15 žáků a Obráběč kovů 14 žáků. „U oboru Strojní mechanik a Obráběč kovů převis nebyl žádný, u oboru Ekonomika a podnikání a Mechanik opravář motorových vozidel byl převis několik jednotek žáků, největší převis byl u oboru Strojírenství a Elektrotechnika. S tím je pak úměrně spojeno, s jakým počtem bodů bylo možné se do daného oboru dostat. U oborů s větším převisem se na naši školu dostali žáci, kteří mají oproti loňským výsledkům přijímaček lepší bodové hodnocení,“ okomentoval Kopecký.

Komár tygrovaný.
Češi v ohrožení? V sousedním Bavorsku se šíří nebezpečný komár tygrovaný

Podobné to bylo i na dalších středních školách. „Výsledky letošního přijímacího řízení byly obdobné jako v loňském roce. U oborů Praktická sestra, Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční máme lehký převis. U oborů Obchodní akademie a Zdravotnické lyceum převis nebyl. Úroveň uchazečů je obdobná. Přijatí uchazeči dosáhli v jednotlivých oborech na téměř maximální bodová ohodnocení, ale přijali jsme i zájemce s nižším počtem bodů. Bylo přijato i několik ukrajinských uchazečů na základě redukovaného pořadí," uvedla ředitelka Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Klatovech Soňa Rabušicová.