Tyto kurzy jsou určené žákům pátých, sedmých a devátých ročníků základních škol, kteří se chystají na přijímací zkoušky. V předešlých letech zájemci docházeli přímo do budovy gymnázia, kde byly tyto kurzy vyučovány v odpoledních hodinách našimi pedagogy. Takové aktivity v současné době ale nejsou možné z důvodu mimořádných opatření proti šíření onemocnění covid-19. "Ocitli jsme se před rozhodnutím, zda přípravné kurzy po několika letech vůbec nepořádat nebo je uskutečnit alespoň distanční formou, stejně jako Den otevřených dveří v prosinci loňského roku. Protože jsme chtěli žákům základních škol vyjít vstříc, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Hlavním smyslem pořádání těchto kurzů je důkladné zopakování a procvičování učiva nutného pro zvládnutí přijímacích zkoušek, které se budou konat v dubnu. Uchazeči o studium tak zároveň získají dobrý pocit, že dělají něco navíc a k přijímacím zkouškám pak přistupují s větší sebejistotou a menším stresem. V tomto výjimečném období jsou pro ně přípravné kurzy zcela zdarma," uvedl ředitel gymnázia Václav Vogeltanz.

Parkoviště na Šumavě 6. března.
OBRAZEM: Parkoviště na Šumavě zejí prázdnotou. Ne všichni ale opatření dodržují

Zájem o kurzy je značný. Z devátých tříd je přihlášeno 95 žáků, ze sedmých 28 a z pátých 50, což jsou počty, které převyšují zájem v předchozích letech. Kurzy jsou vyučovány zkušenými pedagožkami školy a probíhají kombinací zadávání materiálů, úkolů k procvičování a živých online hodin.

Po technické stránce jsou ke kurzům využívány moderní technologie, s nimiž má škola dlouholeté zkušenosti a v současné době jsou rovněž využívány při distanční výuce studentů. Jde především o Google Classroom a Google Meet. "Jsme přesvědčeni, že pořádání přípravných kurzů distanční formou je krok správným směrem a zároveň vstřícný krok vůči zájemcům o studium z řad žáků základních škol," dodal ředitel.