Na projekt získala škola, jejímž zřizovatelem je Plzeňský kraj, dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Hotovo by mělo být v listopadu. „Vznikne nová učebna přírodních věd, učebna digitálních technologií, učebna robotiky a elektrotechniky a druhá počítačová učebna jazyků,“ upřesnil ředitel školy Jiří Šlégl.