"V návštěvnický geobod Rokyta se proměnilo, díky obci Srní a Geoparku Královská Šumava, bývalé informační středisko Národního parku Šumava. Díky spolupráci geoparku a obce Srní a vstřícnosti Správy NP Šumava tam najdete sedm dní v týdnu informace o okolí, prodej map a drobných suvenýrů a stálou expozici zaměřenou na historii a osídlení horní Šumavy: na lesní hospodaření (nejsilněji spjato s rodem Schwarzenbergů), svážení a plavení dřeva na Vchynicko - Tetovském plavebním kanále a voroplavbu. Unikátní venkovní geologickou expozici tvoří altán s infopanely a ukázkami na Šumavě s téměř kompletně zastoupenými horninami," informoval František Krejčí.

Kam z Rokyty?

Rokyta s přilehlým parkovištěm je ideálním východištěm tras po střední části NP Šumava. Z Rokyty se můžete vydat do malebného Povydří, ke králováckému Antýglu, po Váchalových stopách k Tříjezerní slati, na Modravu přes bývalou osadu Vchynice-Tetov, k Hauswaldské kapli na úbočí Kostelního vrchu, na Oblík a nebo na Adamovu horu. Můžete se odtud vydat do Vlčího centra u Srní.

Božena Eberlová, stoletá dáma. Sto let oslavila 18. srpna 2020.
Hlavní je to špatné házet za hlavu, říká stoletá dáma

Geotoulky vycházející z Rokyty

Můžete také využít jednu ze dvou vedených vycházek geoparku. Nenáročnou trasu na Hrádky zaměřenou na geologii a historii okolí nebo trasu kolem Vchynicko-Tetovského kanálu a horskými loukami, která seznamuje s aktuální ochranou přírody, historií dřevařství a historií Králováků.

V Návštěvnickém geobodu Rokyta budou pokračovat i přednášky.

Přípravu tras, proškolení průvodců s přípravou odborných podkladů a přípravu a tisk populárně naučné brožury Rokyta podpořil formou dotace Plzeňský kraj.