„Jde o dosud největší investici za posledních 25 let do oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů na této škole. Je to snaha tak reagovat na stále více rostoucí poptávku trhu po vysoce kvalifikované pracovní síle s technickým vzděláním," prohlásil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček. „Po vyhlášení třicáté čtvrté výzvy ROPu jsme okamžitě zareagovali a podali projektový záměr na krajský úřad, který je zřizovatelem. Ten posoudil, zda je tento projekt realizovatelný," vysvětlil Deníku ředitel gymnázia v Sušici Ivan Kratochvíl. Po odsouhlasení navrhnutého projektu ho škola začala realizovat. „Plány a veškeré vyřizování ohledně projektu trvaly jeden rok, přičemž na fyzickou část tvorby projektu jsme měli poslední dva měsíce školního roku a budovalo se za plného provozu školy," dodal.

Konkrétně byly na škole kompletně zmodernizovány učebny odborných předmětů, chemie, fyziky, biologie a informatiky. „Do tříd byla nakoupena řada nejmodernějších učebních pomůcek.Samozřejmostí je WiFi připojení, které umožňuje propojení mobilů, tabletů a notebooků přímo s interaktivními tabulemi ve třídách. Tím rozhodně zvýšíme kvalitu vzdělávání našich studentů a kvalitně je připravíme na studium na vysokých školách," řekl ředitel.

Moderní technika

Například v učebně informatiky mají nyní třicet nejnovějších počítačů s moderním softwarem. „Takový počet počítačů byl záměrný, a to z toho důvodu, aby učebnu mohly využít celé třídy i pro výuku dalších předmětů. Kromě softwaru pro grafické návrhy a zpracování videí jsme pořídili nové LEGO sady pro výuku robotiky, které se na gymnáziu stále daří," popsal Kratochvíl s tím, že v učebně informatiky nechybí ani moderní 3D tiskárna, díky které se mohou studenti profilovat z hlediska 3D modelování a 3D tisku, k dispozici je také tzv. mobilní učebna, kde probíhá výuka za pomoci školních tabletů a elektronických učebnic.

„Rozhodně věřím, že díky novému vybavení školy se naši studenti budou moci více realizovat. Snažíme se rozvinout všechny obory. Posledních dvacet let na naší škole chybělo kvalitní vybavení k rozvoji technických a přírodovědných studií, které jsou nyní velmi žádané," vysvětlil Kratochvíl. Dodal, že teď budou jejich studenti odcházet na vysoké školy s ještě kvalitnějšími znalostmi. „Naši studenti již nyní pravidelně a úspěšně reprezentují gymnázium na různých technických a přírodovědných soutěžích i na celorepublikové úrovni. Jejich další rozvoj v těchto oblastech pro ně bude jen bonusem, aby v budoucnu na výbornou obstáli nejen u maturity, ale hlavně na trhu práce," řekl na závěr.

S novou učebnou fyziky je spokojený i vyučující tohoto oboru Filip Jano „Máme interaktivní tabuli a mnoho moderních pomůcek. To žákům velmi pomůže pochopit to, co se naučili v teorii, a to právě díky tomu, že si mohou vše vyzkoušet v praxi," vysvětlil s tím, že to jim dřívější pomůcky neumožňovaly. Nové vybavení nadchlo i studenty. „Je skvělé si vyzkoušet to, o čem se učíme. Například při měření pH vidíme okamžitě křivku měřených látek na nových noteboocích. Nebo například v semináři biologie používáme nové moderní mikroskopy," řekla Deníku Andrea Roubová ze septimy. Řekla, že nové vybavení jí rozhodně ve studiu pomůže.