Na dni klatovského vikariátu se setkávají věřící ze zhruba poloviny klatovského okresu kromě Sušicka a Horažďovicka. Vikariátní dny založil bývalý okrskový vikář Josef Žák. První setkání se konalo v roce 2002 v Klatovech, později se začalo střídat ve městech Plánice, Švihov, Nýrsko a Klatovy, což jsou současná sídla farností římskokatolické církve.

Program zahájil klatovský okrskový vikář Jaroslav Hůlle. „Za minulého režimu se říkalo, že rodina je základem státu. To heslo bylo poněkud zprofanované, nicméně v rodině si člověk utváří hodnoty a je pro něj nesmírně důležitá," konstatoval Hůlle.

Na začátku programu promluvil také starosta Nýrska Miloslav Rubáš. „Město dlouhodobě podporuje veškerou spolkovou činnost. Při návštěvách na faře vidím, kolik se tam udělalo práce, vidím kolik času je věnováno dětem. Pochopitelně, že práci církve budeme i nadále podporovat," řekl Rubáš.

„Mám radost z toho, že je zde tolik lidí. A nejsou zde jen senioři, v sále je vidět mnoho mladých i dětí. Do kostela v Nýrsku chodí pravidelně kolem 80 lidí, máme naplánovány církevní sňatky. Dokonce se u nás v kostele budou brát manželé, kteří již před časem uzavřeli světský sňatek," informoval Deník před začátkem programu administrátor nýrské farnosti páter Ryszard Potęga.
„Naše vikariátní dny nejsou určeny striktně pouze věřícím, může přijít každý. Letos je naším hostem Aleš Opatrný, který bude mít zajímavé přednášky. Pro věřící jsou připraveny zpovědnice. Samostatný program budou mít děti. Věnovat se jim bude Anna Skalová ze strážovské základní školy. Pod jejím vedením budou tvořit podmalby na sklo," dodal Potęga.

Součástí vikariátního dne je pravidelně také mše svatá. Tu letos sloužil Aleš Opatrný. „Setkání jsem vynechala jen jednou, když jsem byla v nemocnici. Je to šance potkat známé a dozvědět se něco nového," řekla Deníku Anna Brůhová z Klatov. Programem hudebně provázela skupina Plamínky.