„Součástí odpoledne bylo slavnostní žehnání praporu našeho sboru v kostele a poté následovala na hřbitově pietní vzpomínka na zakládající členy. Pak jsme se všichni společně sešli na schůzi ke 120. výročí a předali ocenění členům. Vše zakončila taneční zábava, kde zahrála Veselá čtyřka," uvedl starosta sboru Miloslav Červený.

Prapor se sboru rozhodla darovat obec. „Na základě práce, kterou členové a členky za tu dobu odvedli, jsme nechali sboru slavnostně vyšít prapor. Na lícní straně je hasičský znak se znakem obce, na rubové straně je sv. Florián, patron hasičů, a kostel Povýšení svatého kříže, což je dominanta obce," popsal starosta Chlistova Václav Bouček.

Sbor dobrovolných hasičů v Chlistově byl založen v roce 1895 jako jeden z prvních v tehdejším klatovském okrese. „V současné době máme 52 členů, z toho 37 mužů a 15 žen. Družstvo žen bylo založeno v roce 2013-2014, takže v podstatě nedávno. Nyní se díky ženám počet trochu navýšil. Pokoušeli jsme se i o družstvo dětí, ale zatím ho nemáme, tak uvidíme do budoucna," řekl starosta sboru.

Tím ale oslavy sboru nekončí. Na 20. června plánuje sbor hasičskou soutěž O pohár starosty obce.