„Sobotní koncert byl pořádaný ve spolupráci se Základní uměleckou školou Josefa Kličky v Klatovech. Výtěžek z něj bude použit na opravu kostela sv. Václava. Kostel má velký problém se statikou, kvůli čemuž je v havarijním stavu. Musíme vyměnit trámy, které tlačí na strop a vyspravit odborně všechny praskliny, které v kostele jsou. Za další je třeba kostel také vymalovat. Za třetí plánujeme také odvodnění kostela, protože jednu zeď kostela trápí vlhkost," sdělil švihovský farář Tomasz Kowalik.

V sobotu šlo o první koncert, ale farář počítá s tím, že jich budou dělat více. Peníze chtějí ale shánět i jinde. „Nyní připravujeme projekt a poté chceme žádat i o dotaci. Na kolik vše vyjde ještě nevíme, protože netušíme, co vše odhalíme za problémy," dodal Kowalik.