Jubilejní 100. výročí oslavil v sobotu sbor dobrovolných hasičů v Ujčíně u Kolince. Oslava byla spojena se srazem rodáků. Připraven byl bohatý program, kterého se zúčastnili nejen místní obyvatelé.

„Život sboru je velice úzce spjat s životem celé obce, proto jsme pojali oslavy založení jako sraz rodáků. Velice mile nás překvapilo, že přijeli lidé i z rodin, které se odstěhovaly v roce 1945 do pohraničí a přesto mají stále k obci vztah. Chtěli bychom poděkovat všem současným občanům, kteří si vzali akci za svou, přiložili ruku k dílu a přispěli ke zdárnému průběhu oslav," uvedl starosta Kolince, pod který Ujčín spadá, Pavel Princ.
Součástí oslav byla páteční slavnostní schůze, kde se sešli obyvatelé Ujčína a všichni členové sboru se zástupci z okolních sborů. Během večera byli oceněni zasloužilí dobrovolní hasiči. V sobotu pokračovala akce okrskovou hasičskou soutěží s ukázkami historické i moderní techniky. Instalována byla také výstava k historii sboru i obce. Vše bylo zakončeno taneční zábavou.

Pestrá historie

Sbor dobrovolných hasičů v Ujčíně byl založen v roce 1914. Jedním z důvodů bylo to, že kromě sboru v Kolinci a Velharticích nebyla žádná další možnost hašení a Ujčín a blízký Tajanov na sklonku 19. století postihlo několik požárů. V roce 1915 byla zahájena stavba hasičské kolny a zakoupena první potahová stříkačka. Sbor zasahoval u několika požárů, a to hlavně do roku 1958, kdy byla do Ujčína zavedena elektřina, čímž se snížilo riziko požáru. „Počátkem 90. let provedl sbor několik zásahů. Největším bylo odstraňování škod po povodni v roce 1992. To praskla hráz rybníku Bušek ve Velharticích a voda zaplavila domy, sklepy a studně v obci. V roce 1996 byla kolaudována přestavená hasičská zbrojnice," sdělil Princ.

Po roce 1997 ožívají v obci tradice. Znovu se pořádá masopustní průvod, staví se májka, pořádá se dětský den a další akce. Hasiči se dokonce rozhodli, že zakoupí zvon, který byl ukraden za druhé světové války. Zorganizovali sbírku a zvon byl o pouti v roce 2001 vysvěcen a dostal jméno Václav Florián.

Poslední velice těžkou živelnou pohromou, kdy sbor zasahoval, byl hurikán Kyrill.

V současné době má sbor 26 členů. „Počet se víceméně nemění, ale můžeme říci, že v posledních letech se sbor poměrně omladil a má budoucnost. Sbor pořádá spoustu akcí, kterých se účastní všichni obyvatelé," dodal Princ.

Na oslavy sboru i okrskovou soutěž se přišly podívat desítky lidí, i když počasí zrovna nepřálo. „Kdyby bylo lepší počasí, tak bychom si akci užili asi více, ale i tak je to tady fajn. Vždy je hezké, když se slaví taková kulatá jubilea, když je vidět, že sbor drží při sobě a dále funguje," řekla jedna z návštěvnic Martina Bláhová.