„Slavíme velké výročí, kdy odhalíme dva pomníky, nejznámějšímu rodákovi Václavu Vojtovi a pomník padlých v první světové válce. Rovněž také zasadíme nový dub jako symbol naší obce,“ řekl starosta Zdeněk Němec.

O pomníky se postaral klatovský sochař Václav Fiala. „Od chvíle, kdy jsem byl osloven, abych udělal pomník pro profesora Václava Vojtu, proběhl poměrně složitý proces. Já jsem nikdy o Václavu Vojtovi neslyšel a jak jsem zjistil, tak do bylo díky tomu, že se moje děti nenarodily s žádnou pohybovou vadou. Všechny ženy ho ale znají přes Vojtovu metodu. Ve mně to dozrálo do takové podoby, že jsem si řekl, že tohle nebude klasický pomník, patetický s bustou,“ řekl Fiala.

DĚTSKÁ KRESBA

Chtěl, aby pomník vyzařoval radostné poděkování. Důležitý byl čin, který lékař udělal, který přesahuje veškeré hranice. Díky léčebné metodě pomohl mnoha dětem. Sochař se proto rozhodl, že k práci na pomníku mu pomohou právě ony. „Chtěl jsem tam kresbičku od dítěte, které díky Vojtovo metodě neskončilo na vozíku. Chodily mi obrázky, vybral jsem jeden od Haničky Sklenářové z Olomouce, která se narodila s obrnou a od 14 dne života s ní musela maminka cvičit Vojtovu metodu. Kresba je součástí pomníku a uvedena je i jako spoluautor na pomníku,“ uvedl Fiala.

Slavnostního aktu se zúčastnily i Vojtovy děti s rodinami, které na něj zavzpomínaly. Ale nepřijely jen ony, ale svědky odhalení pomníku chtěly být i rodiny, které cvičí se svými dětmi jeho metodu a vidí díky ní velké pokroky. Jednou z nich byla Dana Vachtlová z Tupadel. „Je skvělé, že se pomník odhaluje, protože si myslím, že se na tyto lidi, kteří se proslavili i ve světě, často zapomíná. My už cvičíme s Eliškou Vojtovu metodu dvanáct let. Cvičení ji velice prospívá a nyní dokonce cvičíme přímo se synem pana Václava Vojty,“ sdělila Vachtlová.

Mnohým příchozím povídání o Vojtovi vehnalo slzy do očí, některým i pohled na dílo Václava Fialy.

Pomník padlým v první světové válce je v blízkosti Vojtova pomníku.

Po odhalení pokračoval další program, kde se mohli pobavit všichni návštěvníci obce, která se stále snaží vzkvétat. „Co do počtu obyvatel, tak se zmenšujeme, lidé odchází do měst. Ale snad se blýská na lepší časy, usazují se zde mladí lidé. Snažíme se stále pracovat na tom, abychom obec udržovali. O zábavu se starají myslivecký spolek a sbor dobrovolných hasičů,“ řekl starosta.