Muzeum je součástí projektu Křesťanská Šumava, který nabízí i turistické trasy po šumavských kostelech.

Hlavním autorem projektu je sušický a kašperskohorský farář Tomas van Zavrel. „Kostel se liturgicky moc nepoužívá, takže se už po desetiletí přemýšlelo o tom, jak jej více otevřít veřejnosti. Přišli jsme tedy s nápadem muzea Brána nebes, kde se snažíme spojit historii, kterou tu lidé prožívali, smrt v pozitivním smyslu, a dnešní dobu, ve které se smrt tabuizuje. Muzeum ukazuje různé historické scény týkající se smrti, umírání i života po smrti. V budoucnu plánujeme rozšíření o multimediální techniku, projekt bude zajímavý třeba i pro školy," popsal muzeum Brána nebes Zavrel.

Více si přečtete v pondělním vydání Klatovského deníku

David Kojan