„Té byla po slavnostním setkání v kostele, kde se žehnalo hasičskému sboru a hasičským praporům, odhalena pamětní deska hned vedle kostela. Paní Šedivcová k hasičskému sboru patří, protože její tatínek patřil mezi zakladatele hasičského sboru v obci," uvedl starosta SDH Slavíkovice Jaroslav Šlachta.

O slavíkovické rodačce se prý traduje, že jednou přišla z pouhé zvědavosti na letiště Západočeského aeroklubu v Plzni a létání ji ohromilo natolik, že se stala jeho členkou. Ve výcvikovém ročníku 1927/1928 tak stála třiadvacetiletá Anežka po boku mužů, a jako žačka pilota Vavřince Šedivce, svého budoucího manžela. V květnu 1928 složila příslušnou teoretickou i praktickou zkoušku a 4. června 1928 se s diplomem č. 18 stala první pilotkou turistických (sportovních) letadel v Československu.
Slavnostního aktu se zúčastnila za rodinu Naděžda Jarošíková, která společně se starostou obce Černíkov Jaroslavem Šlachtou odhalila kámen s pamětní deskou.
„Jsem dojata. Tak velikou oslavu jsem nečekala. Jsem ráda, že na naši tetu přišlo zavzpomínat tolik lidí. Paní Šedivcová byla tetou mého manžela. Znali jsme se, ale mnoho vzpomínek na ni nemám. Žila v Praze, takže jsme se příliš často nevídali. Po celou dobu jejího života jsme si ale psali a rodina byla v neustálém kontaktu," nechala se slyšet příbuzná významné pilotky, na kterou jsou ve Slavíkovicích náležitě pyšní.
Součástí bohatého programu byly i hasičské soutěže.
„V 10.30 hodin byly na hřbitově položeny věnce zemřelým hasičům, poté následovala okrsková soutěž ve štafetách. Po odhalení pamětního kamene následoval tradiční Pouťový pohár v požárním útoku. Velkým zpestřením byl i seskok parašutistů z Pošumavského aeroklubu Klatovy. Odpoledne vše zakončil tradiční pouťový pohár v požárním útoku a taneční zábava se skupinou „B+B" z Tachova," uvedl velitel SDH Slavíkovice Jiří Vogeltanz.