Především kuchyňka, ale i auta a skluzavka. To nejvíce zaujalo děti, které přišly se svými rodiči k zápisu do mateřských škol v Klatovech.
„Již samotný zápis dítěte do předškolního zařízení je vždy významnou událostí týkající se celé rodiny. Vstup dítěte do školky a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jež má zvláštní význam pro jeho celkový rozvoj," řekla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová.

V ranních hodinách nebyl v mateřských školách žádný velký nával, děti si tak mohly pohrát s čím chtěly a rodiče vyřídili formality v klidu. Obavy z nástupu svých ratolestí do školky většina rodičů neměla, stejně tak Petr Kubíni, který doprovodil k zápisu do mateřské školy Sluníčko v Podhůrčí svoji dceru Vanesku. „Malá se sem těší, má tady sestru, takže budou společně ve třídě. Je ráda v kolektivu mezi dětmi, takže nemáme z ničeho obavy. Tahle školka se nám líbí, takže jsme ani o jiné nepřemýšleli," uvedl Kubíni.

Vanesce se stejně jako dalším dětem v jiných školkách nejvíce líbila kuchyně. Lákala i skluzavka a auta.

Podle ředitelky klatovských mateřských škol Jitky Luňákové přicházejí k zápisu i některé děti, které nejsou připravené na mateřskou školu a to především v oblasti sebeobsluhy a samostatnosti. „Dítě by mělo před nástupem do školky odložit dudlík a pleny, samostatně se najíst z vlastního talíře a vydržet u jídla sedět, umýt si ruce, umět používat kapesník a smrkat, obléci si základní oblečení," sdělila Luňáková.

Doporučuje rodičům aby umožnili dětem ještě před nástupem do školky získat zkušenost z odloučení, chodit s dětmi na procházky kolem mateřské školy a povídat si, co ve školce mají a co tam dělají. „Rozhodně není dobré děti mateřskou školou strašit," poznamenala ředitelka.

Od září 2016 bude město Klatovy zřizovatelem jedné mateřské školy s dalšími devíti odloučenými pracovišti, kam přijmou 260 dětí.

Jedno pracoviště bude zrušeno. „Docházka dětí do MŠ Sobětice bude ukončena k 30. červnu. Prázdninový provoz i umístění dětí od září bude zajištěno dle zájmu rodičů v ostatních předškolních zařízeních v Klatovech," dodala Kunešová.

„Někteří rodiče rozmýšlí odklad školní docházky a čekají na doporučení pedagogicko psychologické poradny. Přednostně budou přijímány děti z Klatov a spádových obcí," doplnila Luňáková.