„Sportovního klání se zúčastnilo celkem 47 kolektivů mladých hasičů. Se svými vedoucími přijelo 590 dětí a celkový počet účastníků včetně rozhodčích a pořadatelů byl 645 lidí. Do samotné soutěže se aktivně zapojilo 62 družstev, a to 23 družstev v kategorii mladší a 39 družstev v kategorii starší," řekl Deníku vedoucí Odborné rady mládeže okresu Klatovy Bohumír Bucifal s tím, že kategorii mladších je družstev proti minulým ročníkům stále více. Což organizátory utvrzuje v tom, že je dobré takové soutěže pro mladé hasiče pořádat.

„Okres Klatovy patří k okresům s největším počtem kolektivů mladých hasičů v ČR, na to můžeme být patřičně hrdí. Práce s mládeží není v současnosti moc jednoduchá, zaujmout je něčím novým stojí mnoho úsilí. Je tedy potřeba poděkovat všem vedoucím kolektivů, kteří tuto náročnou práci dělají, neboť ji vykonávají ve svém volném čase a zcela zadarmo," uvedl Bucifal.

Děti závodily v různých soutěžích, jako požární útok či štafeta. Mezi staršími byli nejlepší hasiči z Bystřice a u mladších Horažďovičtí. Mezi jednotlivci se také oceňovalo. Nejlepší hasičkou mezi staršími byla Klára Malá z SDH Bystřice, mezi mladšími pak Iva Babková ze stejného sboru. U starších chlapců kraloval Lukáš Babka z Bystřice a bystřickou slávu přetrhl až v kategorii mladší hoši Vratislav Týzl z Malechova.
„Díky finanční podpoře Plzeňského kraje se nám letos podařilo obměnit většinu soutěžních překážek a vybavení pro mladé hasiče. Určitě to přispělo ke zvýšení úrovně a kvality soutěže, ale také k motivaci dětí i vedoucích," doplnil Bucifal.