Nemocnice, které spadají pod Plzeňský kraj, budou v budoucnu sloučeny do jedné společnosti, což by mělo mít pozitivní vliv na jejich provoz i hospodaření. Krajští radní projednali tento záměr už dříve, v pondělí sse s plánem fúze seznámili i zastupitelé Plzeňského kraje, na kterých bude v závěru roku konečné rozhodnutí. Pokud kývnou, spojí se už v lednu v první etapě nemocnice v Klatovech, Domažlicích a Stodu. Další budou následovat později.

Plzeňský kraj obměnil vedení svých šesti nemocnic v roce 2017. Důvodem byla každoročně narůstající ztráta, kterou chce hejtman Josef Bernard (ČSSD) zastavit a postupně snižovat. To se už prvním rokem podařilo. Meziročně klesla o 50 milionů korun na loňských 260 milionů.

„Vyvíjíme ale další aktivity, které mají vést ke snížení schodku hospodaření tak, aby zůstala zachována současná dostupnost a vysoká kvalita péče i personálu. Jedním z projektů je sloučení nemocnic do jednoho právního subjektu,“ řekl Marek Kýhos, předseda představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, která špitály řídí. Fúze má podle něj umožnit ještě efektivnější spolupráci nemocnic a stabilizaci úhrad od zdravotních pojišťoven. „Přínosy ale očekáváme i organizační a také v oblasti odborného vzdělávání zdravotníků. Pacientů se změny nedotknou. Všechny nemocnice zůstanou a budeme je dál rozvíjet,“ vysvětlil Kýhos. Radní tyto argumenty přijali na počátku roku a nemocnicím dali mandát k zahájení příprav sloučení.

Tři největší nemocnice skupiny by se měly spojit od 1. ledna 2020, už byly učiněny první kroky. „Zatím ovšem půjde o vratné kroky. Chceme totiž, aby se dopracovávala analýza a konkretizovaly přínosy tak, jak budou vyplývat z předběžných dohod fúze třeba se zdravotními pojišťovnami či dodavateli. Ať mají kolegové zastupitelé jasné podklady, pro definitivní rozhodnutí. Pro toto zásadní strategické rozhodnutí vyžaduji jasnou většinu hlasů zastupitelstva. “ dodal hejtman.

Pro fúzi jsou i zástupci opozice. „Je to jedna z posledních šancí na zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče,“ uvedl Richard Pikner (TOP 09). Jan Volný (ANO 2011) vidí přínos fúze mimo jiné ve společných nákupech. Zdeňka Lišková (KSČM) upozornila, že to, že se nemocnice v Rokycanech, v Horažďovicích a Svatá Anna v Plané připojí až ve druhé fázi, může být pro ně rizikové. Představitelé kraje v čele s hejtmanem ale odmítli, že by těmto třem zařízení cokoli hrozilo. Poukázali přitom i na investice do rokycanské nemocnice. „Jediným důvodem dvou fází je složitost agendy,“ uvedla Stárková.

Sušice pod kraj?

Změny čekají i Nemocnici Sušice, kterou od roku 2015 provozuje společnost NEMOS, která ji tehdy převzala od města. To se však v polovině letošního opět změní a město si nemocnici převezme zpět. Následně chce jednat o spolupráci či převzetí nemocnice s Plzeňským krajem. Ten ale podle hejtmana nemůže nyní činit žádné kroky. „Nemůžeme postupovat jinak, než čekat na to, až Sušice vyhlásí veřejnou soutěž na provozovatele. Nemůžeme s nimi podepsat žádnou předběžnou dohodu, protože pak bychom mohli být podjati, soutěž by mohla být hned napadnuta,“ uvedl Bernard s tím, že se lidé ze Sušicka ale nemusejí bát, že by je kraj nechal ve štychu.