Do Německa může každý, kdo splňuje podmínky legálního pobytu. Turistické cesty do Německa jsou i nadále zakázány.

"Kolony na hranicích jsou minimální. Doba čekání byla už v úterý 30. března ráno několik desítek minut," potvrdil pendler Milan, který projížděl přes hraniční přechod ve Strážném v úterý kolem sedmé hodiny ráno. Hraniční kontrole ukazoval potvrzení o negativním testu, občanský průkaz a potvrzení o zaměstnání. Další pendleři na tom byli v úterý podobně. Policisté se nedožadovali elektronické registrace vstupu. Ta je ale stále nutná. Minimálně pro ty, kteří v oblasti virové varianty pobývali deset dnů před uvolněním pravidel (27. března včetně) a chtějí vjet do Spolkové republiky Německo. Digitální registrace je nutná do 30. března denně. Od zítra 31. března stačí zaregistrovat vstup do SRN pouze jednou za týden. Obyvatelé České republiky jsou povinni se registrovat nejméně do 5. dubna. Každý z pendlerů mířících do Bavorska se i nadále musí prokazovat negativním testem, který nesmí být starší 48 hodin.

Česká republika je momentálně zařazena do oblastí s vysokým výskytem viru. Proto stále platí, že pendleři musejí mít u sebe potvrzení o negativním výsledku testu, digitální registraci, kterou je možné vyplnit na www.einreiseanmeldung.de, a potvrzení o nezbytnosti pro firmu. To vystavuje zaměstnavatel.

Existují ale výjimky. Z registrace digitálního vstupu jsou vyloučeni lidé, kteří:

- přes rizikovou oblast cestovali bez zastavení,

- vstupují do Německa pouze za účelem tranzitu a zároveň Spolkovou republiku Německo co nejrychleji opouštějí,

- v rámci pohraničního styku pobývali na území rizikové oblasti méně než 24 hodin.

Z povinnosti předložit potvrzení o negativním testu jsou osvobozeni:

- všechny děti do šesti let,

- osoby, které cestovaly pouze oblastí s vysokým výskytem bez zastavení (tranzitní doprava),

- osoby, které pouze vstupují do Německa, aby projely a opustily Spolkovou republiku Německo co nejrychleji,

- osoby, které přepravují osoby nebo zboží nebo zboží z povolání přes hranice,

- osoby, kterým odpovědný zdravotní úřad udělil výjimku.