Iniciátorem pojmenování ulice, která nabízí pohledy na oba Roklany i na Velký Javor, byl zakládající člen bavorské sekce spolku Karel Klostermann – spisovatel Šumavy Ossi Heindl.

O to, kdo to vlastně byl ten Karel Klostermann, se Heindl začal zajímat už před desítkami let, když v Železné Rudě objevil Klostermannovo náměstí. Později Heindl spoluzaložil bavorskou sekci sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, která společně s českou sekcí vedenou Václavem Sklenářem fungují již dvacet let a významně přispěly k šíření spisovatelových děl a odkazu v Německu i na české straně hranice. „Za uplynulých dvacet let se nám více než bohatě podařilo naplnit cíle sdružení, které jsme si tehdy vytýčili. Důkazem je i to, že když jsem navrhoval pojmenování zdejší ulice po Klostermannovi, nikdo se mě už neptal, kdo to ten Karel Klostermann vlastně byl. Protože už to všichni vědí,“ uvedl Heindl.

close Ve Frauenau mají ulici Karla Klostermanna. info Zdroj: archiv sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy zoom_in