Klatovský rodák a muž, který celý život žije ve městě pod Černou věží, byl v roce 1949 odsouzen na 18 let do věznice na Pankráci. Odtud byl po necelých 11 letech propuštěn. Od roku 1929 je s přestávkami členem klatovského Sokola a v současné době je předsedou pobočky Konfederace politických vězňů (KPV) v Klatovech. „Děkuji starostovi města i zastupitelům, ale ocenění patří i vám, mé rodině, členům Sokola a KPV,“ prohlásil Wiendl poté, co čestné občanství v úterý na radnici převzal a podepsal se do pamětní knihy. Čestným občanem je od roku 1999 i Jiří Bílek.