„Soutěžila družstva základních škol z prvního a druhého stupně. Zúčastnilo se deset družstev ze sedmi škol na Klatovsku – ze ZŠ Klatovy Plánická, Běšiny, Švihov, Železná Ruda, Kolinec a ZŠ Horažďovice Komenského a Nalžovské Hory. Čekaly na ně stanoviště praktického provedení první pomoci, s obvazovou technikou a s dopravou raněných,“ informoval ředitel pořádajícího Českého červeného kříže v Klatovech Jiří Böhm.

Během jednotlivých plnění bylo vidět, že některé děti mají zdravotnictví naučené a dávají do učení vše, jiné se v tom ještě trochu ztrácely. O vítězích rozhodly body, které během soutěže sbíraly. Nejvíce jich v kategorii první stupeň měla ZŠ Železná Ruda, která obsazuje často stupně vítězů. Soutěžili ve složení: velitelka Barbora Strnadová, Simona Podlešáková, Daniela Marešová, Anna Topinková, Ema Strnadová. Na druhém místě byla ZŠ Běšiny a na třetí ZŠ Kolinec.

Kategorii druhý stupeň ovládla domácí ZŠ Plánická ve složení velitel Patrik Böhm, Jan Zíka, Matouš Vlnas, Kateřina Běčáková, Kateřina Týmlová. Druhé místo si odvezla ZŠ Horažďovice, Komenského a třetí ZŠ Železná Ruda.

Fotopoint v Národním parku Šumava
Sezona na Šumavě bude patřit pralesům