Znalosti první pomoci a další dovednosti z oblasti zdravotnictví předvedli soutěžící okresního kola hlídek mladých zdravotníků. To se konalo ve středu v prostorách Vodojemu v Klatovech. Do krajského kola postoupilo družstvo ze Základní školy Klatovy v Plánické ulici a ze Základní školy v Železné Rudě.
„Jde o soutěž, které se zúčastňují zdravotnické kroužky ze základních škol. Družstva jsou rozdělena na první a druhý stupeň. Sjelo se sem 14 družstev. Přijeli malí záchranáři ze Švihova, z Horažďovic, z Klatov, z Kolince, ze Železné Rudy a z Dolan. Na každém stupni jsou tři stanoviště s poskytováním první pomoci, jedno stanoviště s obvazovou technikou a jedno s dopravou raněných. Tam si musí soutěžící poradit s různými zraněními, zachovat se tak, jak by to mělo správně být, ošetřit – včetně zavolání záchranné služby a péče pacienta, než by sanitka přijela," informoval hlavní rozhodčí Jiří Böhm.

Na soutěži nechyběla ani družstva ze ZŠ Klatovy v Plánické ulici. Žáci z této školy se minulý rok probojovali až do celostátního kola. „Připravovali jsme se na kroužku, který máme ve škole, každý týden jednu hodinu víceméně od začátku roku. Tam probíráme různá zranění, první pomoc, obvazovou techniku a podobně. Nejčastěji zapomínají druhy obvazů. Dnes zde z naší školy soutěží jedna skupina z prvního stupně a dvě skupiny z druhého stupně," sdělila vedoucí kroužku na ZŠ Klatovy, Plánická Pavla Böhmová.

Celkem tam do kroužku chodí 18 dětí, což je podle vedoucí docela dost. „Prvním rokem jsme měli asi deset žáků, ale pak, když byl vidět nějaký úspěch, tak se děti začaly více hlásit. Fungujeme čtvrtým rokem. Mám tam děti, které chodí od začátku, vydržely u toho a i si podaly přihlášku na zdravotní školy, takže si myslím, že je to baví," uvedla s radostí Böhmová.

Jednou z jejích svěřenkyň je i Nikola Synáková z páté třídy. „Chodím do kroužku druhým rokem. Přihlásila jsem se tam, protože mě to zajímalo a líbí se mi to. Už bych dokázala dát první pomoc. Myslím, že jsem na dnešní soutěž připravená, takže z ničeho zatím obavy nemám. Někdy se učím i mimo hodiny, které máme ve škole," řekla Nikola.

Po splnění všech disciplín mezi žáky z prvního stupně vyhrálo družstvo ze ZŠ Klatovy v Plánické ulici, druhé místo obsadilo družstvo ze ZŠ Železná Ruda a na třetí příčce se umístily děti ze ZŠ Horažďovice v Komenského ulici. Mezi soutěžícími z druhého stupně si zlato odvezlo družstvo ze ZŠ Železná Ruda, stříbro družstvo ze ZŠ Klatovy v Plánické ulici a bronz družstvo ze ZŠ Horažďovice v Komenského ulici.

„Výsledky dětí z druhého stupně byly lepší, než to bývávalo, a na prvním stupni, tam nováčci trochu propadli, ale docela to šlo. Největší problém jim dělal úraz elektrickým proudem a následná masáž životních funkcí," zhodnotil soutěž Böhm.
Krajská soutěž se uskuteční 25. května v Sokolově.