V Žichovicích připravili místní hasiči májku, kterou bohatě ozdobily děti, ty menší za pomoci rodičů. Žichovičtí rytíři pro malé pomocníky připravily několik soutěží. Děti skákaly v pytlích, střílely z luku na rytíře mohly se podívat, jakou zbroj rytíři nosili. Odměnou jim byly sladkosti z rukou hradní paní. Ve Svéradicích nejprve ozdobili a postavily májku. Po setmění potom prošel vesnicí průvod čarodějnic a čarodějů. Symbolickou čarodějnici upálili na veliké hranici a kdo měl chuť, tak si mohl opéct buřty. Strašínskou májku skropil drobný déšť, přesto se lidé sešli u této tradice. Tady se mohli ohřát u ohně a opéct buřty.

Základní umělecká škola v Nýrsku nese nově název po světoznámém operním pěvci Hanuši Steinovi.
FOTO: Škola v Nýrsku nese jméno pěvce