Na děti čekaly úkoly, které společně s učitelkami plnily Během nich předvedly, jak umí například počítat, zda znají čísla, písmena, barvy, tvary a podobně. Zástupy rodičů čekaly na chodbách už od zahájení zápisů, a to na obou školách – ZŠ TGM Sušice i ZŠ Sušice, Lerchova ulice.

„K zápisu přišlo 96 dětí. Počítáme, že budou nějaké odklady, ale už nyní víme, že otevřeme tři třídy, které budou plnější,“ řekl ředitel „Lerchovky“ Čestmír Kříž.

V druhé škole bylo přijato 52 dětí, které budou rozděleny do tříd v obou budovách, čili v TGM i v Komenského ulici. V Klatovech se zápisy do prvních tříd budou konat 30. dubna od 8 do 17 hodin.