V muzeu řemeslné výroby mají původní pec, ve které již několik let pečou pro veřejnost tradiční pečivo.

Na obsluhu pece a samotné pečení si v Nezdicích zvou mistra pekaře Augustina Sobotoviče z Lenory, který je původně ze Slovenska, kde se tomuto řemeslu i vyučil. Nyní žije ve Volarech a svou základnu má sedmnáct let v Lenoře. V současnosti je již v důchodu, a přestože mu za rok bude osmdesát let, tak stále s láskou provozuje své řemeslo.

,, Do Nezdic jezdím asi již osm let. S panem Škáchou jsme se potkali ve Volarech, kde mě požádal, jestli bych se nepodíval na pec. Po nějaké době, protože pec se musela opravit, jsme se domluvili na ,,zkušebním“ pečení pro veřejnost a protože zájem lidí byl velký, tak jsem začal jezdit pravidelně. Je to pro mě tady velmi příjemné prostředí,“ řekl pekař Sobotovič.

Návštěvníci si při předvelikonočním pečení mohli pochutnat na chlebu, houskách, mazanci, jidáších nebo česnekových plackách, které byly jako pohoštění připravené na stolech v malé místnosti, která je součástí muzea. Paní starostka Nezdic Marie Mráčková vařila příchozím čaj a kávu, někteří si v chladném počasí dali i dobré víno. ,,Pamatuji si, jak to tady v Nezdicích bylo za mého mládí dřív. Pokaždé, když se zde peče, tak jsem tady,“ řekla Květa Uhlíková z Nezdic.