Akt zpříjemnilo kulturní vystoupení a po přivítání a proslovu starosty Pavla Prince se rodiče podepsali do pamětní knihy. Rodiče vítaných dětiček si ze slavnostního dne odnesli balíček s dárky věnované městysem.