„Pozváno bylo 28 dětí, ale nakonec se jich dostavilo jen 23. Chlapců se sešlo jedenáct, děvčat bylo dvanáct, z toho dvoje dvojčata a jedna trojčata. Všechny děti i s rodiči přivítal bývalý místostarosta Klatov Jan Vrána, zpívaly a recitovaly děti z Mateřské školy Luby,“ popsala vítání občánků matrikářka Městského úřadu v Klatovech Šárka Červená.