Známku začala prodávat Česká pošta. Je na ní zobrazena silueta historické památky z mírného nadhledu, v popředí jsou dominantní dvě hradní věže a v pozadí okolí šumavského podhůří.

Na to, že je hrad na poštovní známce, je pyšná starostka Kašperských Hor Bohuslava Bernardová i kastelán hradu Václav Kůs. „Je velkou ctí, že se Kašperk dostal na známku v rámci emise Krásy naší vlasti, kam královský hrad vystavěný z rozhodnutí císaře Karla IV. bezesporu patří,“ řekl kastelán hradu Kůs.

Nadšen z ní je i zástupce sušických filatelistů Václav Senft. „Známka je krásná. Mistr rytec Martin Srb ji udělal opravdu moc hezky. Adolf Absolon udělal nádherný návrh, děkujeme jim. Jsme na známku pyšní,“ řekl Senft.

Hasičská zbrojnice v Železné Rudě.
Hasičům v Železné Rudě již slouží nová zbrojnice. Mají konečně patřičné zázemí