Známku začala prodávat Česká pošta. Je na ní zobrazena silueta historické památky z mírného nadhledu, v popředí jsou dominantní dvě hradní věže a v pozadí okolí šumavského podhůří.

Na to, že je hrad na poštovní známce, je pyšná starostka Kašperských Hor Bohuslava Bernardová i kastelán hradu Václav Kůs. „Je velkou ctí, že se Kašperk dostal na známku v rámci emise Krásy naší vlasti, kam královský hrad vystavěný z rozhodnutí císaře Karla IV. bezesporu patří,“ řekl kastelán hradu Kůs.

Nadšen z ní je i zástupce sušických filatelistů Václav Senft. „Známka je krásná. Mistr rytec Martin Srb ji udělal opravdu moc hezky. Adolf Absolon udělal nádherný návrh, děkujeme jim. Jsme na známku pyšní,“ řekl Senft.