„Letos si připomínáme 140 let od narození chudenického rodáka, profesora Jana Roubala, který byl entomologem světového významu. Za svůj život nashromáždil několik tisíc brouků, larev, motýlů. Jeho sbírky jsou v muzeích po celém světě, zejména ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě. Část expozice věnovaná jeho dílu je i v našem muzeu Josefa Dobrovského na Starém Czerninském zámku,“ uvedl kastelán Ludvík Pouza.

V Chudenicích připravili k výročí několik akcí, které se budou konat pod názvem Rok Jana Roubala. První byl pochod po stopách známého entomologa. Stovku účastníků zavedl na místa, která měl Roubal rád.

Účastníci odstartovali pochod na zámku, kde se podívali do muzea na expozici Jana Roubala, poté měli možnost vystoupat na věž kostela až ke zvonům a podívat se na město z ptačí perspektivy. Poté cesta směřovala okolo profesorova rodného domu. Účastníci pochodu se podívali během cesty i k hrobu Jana Roubala. Pokračovali přírodou – zastavili se na vyhlídce U Obrázku, u vápenné pece, podívali se do Americké zahrady a cíl byl na rozhledně Bolfánek. „Na jednotlivých stanovištích čekali na návštěvníky různí brouci v nadživotních velikostech; u nich účastníci plnili nejrůznější úkoly, jako bylo poznávání brouků, skládání, poznávání rozdílů, a také si mohli vyrobit motýla. Setkali se tak s beruškou, motýlem, mravencem, hovniválem,“ sdělil Pouza s tím, že i když bylo střídavé počasí, s návštěvností byli spokojeni.

Další akce se bude konat 15. srpna, kdy se uskuteční pietní akt u pamětní desky, vernisáž výstavy Po stopách brouka Pytlíka, která bude k vidění na zámku, a přednáška o životě Jana Roubala, kde bude mimo jiné promítnut i film z rodiny známého entomologa.