V tamním kulturním domě se totiž konala degustace piva z malých pivovarů spojená s besedou o pivu a pivovarnictví se zakladatelem prvního minipivovaru na Klatovsku, železnorudského Belvedéru, Františkem Strnadem starším. „Jde o vzdělávací akci. Historická řemesla mají v Chanovicích velkou tradici, kromě tesařství a kamenictví také pivovarnictví. Je prokázáno, že už v roce 1500 se na chanovickém zámku, tehdy ještě tvrzi, vyráběl slad a vařilo pivo,“ shrnul starosta Chanovic Petr Klásek.

Další akci spojenou s pivem a jeho regionální historií plánují v Chanovicích na 25. ledna. „V kulturním domě se konat křest dvou publikací věnovaných téměř 150 historickým pivovarům v okrese Klatovy, kterou připravil historik Jan Jirák,“ pozval Klásek.