Také paní učitelky si oblékly masopustní úbor a zapojily se s dětmi do soutěží, her, tanečků, do pokřiku při napodobování hlasů zvířátek i jiných zvuků. Rozjásané děti si zábavu užívaly plnými doušky. Svůj kostým uměly doprovodit také postojem a pohyby. V průběhu masopustní zábavy mohly zakousnout sladkosti od maminek. Paní učitelka musela nakonec zábavu ukončit a pozvat děti ke stolu, jinak by to totiž udělala až únava.

Božena Behenská