Vše začalo okrskovou hasičskou soutěží, po níž následoval slavnostní nástup historických praporů, hostů a členů sboru k pochodu, který prošel obcí k památníku padlých, kde byly položeny věnce. Po schůzi přišla na řadu slavností událost, kdy hasiči převzali klíč od nového vozu. „Požehnali jsme dopravnímu automobilu Mercedes pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatelstva. Tento vůz bude doplněním zásahových automobilů SDH Kolinec. Pořídili jsem ho v rámci Integrovaného regionálního operačního programu za více než 2,4 miliony korun, dotace činila více než 2,1 milionu korun,“ sdělil k novému vozu starosta městyse Pavel Princ.

S tím, jakou má vůz výbavu, seznámil velitel zásahové jednotky Zdeněk Trnka. „V přední části je osazen lanovým navijákem, je v technickém provedení a ve vybavení má čtyři dýchací přístroje, motorová a řetězová pila, zdravotnický materiál, radiostanice, v zadní části je i výsuvné plato, nechybí ani žebřík a trhací hák,“ popsal Trnka.

Dle starostových slov jsou hasiči velmi důležitou složkou v obci. Mohou se na ně vždy spolehnout. „Sbor je už od svého založení součástí společenského života v obci a nyní můžeme říci, že tvoří jeho jádro. Hasiči jsou těmi, kteří pořádají různé sportovní, kulturní akce, ale i těmi, kteří jsou ochotni kdykoliv přijít obci na pomoc a jsou pro bližního nasadit i svůj život,“ uvedl Princ.

Odpoledne zpestřilo také vystoupení malých hasičů ze Švihova a oslavy zakončila taneční zábava v zámeckém parku.

Supermarine Spitfire v Klatovech
PODÍVEJTE SE: Před kulturním domem přistál Spitfire