Pro malé i velké měli hasiči připraveno mnoho statických i dynamických ukázek. Program oslav však začal již o den dříve, kdy byly na hrob zakladatelů hasičů v Čechách a v Horažďovicích Matěji a Stanislavu Mayerovým položeny věnce.

Samotnému programuv hasičské zbrojnici ještě předcházel slavnostní pochod, společné setkání s následným obědem. V odpoledních hodinách se již předvedli mladí hasiči, ukázali vyprošťování z havarovaných vozidel a pro příznivce modelů byla připravena ukázka jízdy. V místě byl i speciální automobil na vyprošťování kamionů.

Martin Kramer