„Původní objekt nebyl připojen na vodu a odpady a velikost garáží neumožňovala ani pohyb kolem techniky. Pro parkování dodávky musela být vybourána zadní část garáže, aby se tam vešla. Šatna pro převlékání byla v garáži bez vody a záchodu. Rekonstrukce starého objektu a zvětšení by bylo nereálné. Starý objekt tak musel být zdemolován a na jeho místě postaven nový,“ řekl starosta obce Miroslav Kraucher.

Dle něj by bylo bývalo ideální starý objekt nechat pro potřeby obce a postavit jinde novou hasičárnu. Ale nebylo to možné, jelikož obec nevlastní vhodné pozemky a je omezena do jisté míry památkovou ochranou.

Nová hasičská zbrojnice tak stojí na místě původní. Ta měla rozlohu 128 m2 a nová nyní 313 m2. Projektování začalo již v roce 2017. Stavba vyšla na 9,5 milionu Kč, která byla částečně financována úvěrem ve výši 7,7 milionu Kč. Ten byl z větší části uplacen díky dotaci 5,7 milionu Kč od MAS Pošumaví, zbývá tak do tří let doplatit dva miliony korun. „Práce začaly v březnu 2021 a hotovo bylo v říjnu, kolaudace se uskutečnil v listopadu. Otevíráme až teď, protože na přelomu roku platila nějaká omezení díky covidu a v květnu až červnu zde probíhaly různé akce. Je to takový den otevřených dveří, aby místní lidé měli možnost nakouknout do zázemí lidí, kteří jsou připraveni pomáhat ostatním,“ dodal starosta.

A to, že jsou připraveni pomáhat ostatním, dokázali i tím, že byli jednou z jednotek, která vyjížděla na pomoc do požárem zasaženého Hřenska. Jejich práci během slavnostního aktu ocenil i ředitel hasičů územní odboru Klatovy Aleš Bucifal.