Již tradicí je Jízda sv. Linharta v Uhlišti u Chudenína, která se konala o uplynulém víkendu. Slavnost zahájila poutní bohoslužba v kostele a pak následoval průvod českých a německých koní s jezdci kolem kostela, při kterém došlo k požehnání koním. Odpoledne v Uhlišti vystoupil Železnorudský smíšený sbor a pak následovala volná zábava s kapelou Ladislava Tomana.

„Žehnání koní v Uhlišti právě u kostelíka sv. Linharta má dlouhou tradici sahající až k 15. století. Kůň byl totiž odjakživa hlavní součástí každého hospodářství, a tak se právě sem „koňáci“ z pohraničí sjížděli pro požehnání. Tradice pak na dlouhá léta zanikla a kostel byl zdevastován. Vojáci zde měli pozorovatelnu, zavíral se sem dobytek. Prostě kostel byl zničen. Teprve po roce 1989 byl kostelík díky starousedlíkům znovu opraven a obnovena byla i tradice žehnání koním,“ říká starosta Chudenína Petr Zahrádka.

Dnes je Jízda sv. Linharta velkou společenskou událostí která sem od roku 1993 pravidelně láká stovky poutníků a milovníků koní. „Jezdíme sem pravidelně snad za každého počasí. Tahleta akce má smysl. Vzpomíná se na bývalé rodáky i obyvatele zdejší krajiny, na tradice. Mám odtud své předky a doma se o svěcení koní v Uhlišti vždycky, když jsem byla malá holka, vyprávělo. Je to taková pouť. Lidé se sejdou, pobaví se, potkají se přátelé i celé rodiny. Má to úžasnou atmosféru,“ svěřila se Hana Borovičková z Prahy.